Norite pasitikrinti profilaktiškai?

better-health

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka.

Atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai: dirbančiųjų ir įsidarbinančiųjų, vairuotojų, norinčių gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą, sveikatos tikrinimas, norint gauti ar pratęsti licenciją (medikams), tapti advokatu, notaru ir kitais atvejais.

Pacientai profilaktiniam sveikatos tikrinimui registruojami Lyros šeimos centro Registratūroje darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 19.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 18.00 val., arba tel. +370 41 501270, +370 640 24425.

Registruojantis Registratūroje pacientai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai). Pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo vardas, pavardė, kabineto numeris.

Registruojantis telefonu, pacientas Registratūros darbuotojui nurodo atvykimo pas gydytoją priežastį, savo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo užsirašyti ar įsiminti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo laiką, gydytojo vardą ir pavardę bei gydytojo kabineto numerį.

Paslaugos teikiamos:

  • draustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lyros šeimos centro pacientams;
  • Lyros šeimos centro pacientams, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA IŠRAŠOMA TĄ PAČIĄ DIENĄ, reikia turėti įstaigos rekvizitus.

Daugiau informacijos teikiama tel. +370 41 501270, +370 640 24425