Reikia siuntimo pas gydytoją specialistą?

Better Health

Jeigu pacientui reikalingas sudėtingesnis gydymas, jis su šeimos gydytojo siuntimu (F027a) nukreipiamas pas antrinio lygio specialistą – konsultantą. Registruojantis pas antrinio lygio paslaugų specialistus, būtina turėti siuntimą.

Pacientas, norėdamas gauti šeimos gydytojo siuntimą pas antrinio lygio specialistą turi užsiregistruoti Lyros šeimos centro Registratūroje pas šeimos gydytoją darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 19.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 18.00 val., arba tel. +370 41 501270, +370 640 24425, arba naudojantis internetine svetaine www.lyrosseimoscentras.lt.

Registruojantis Registratūroje pacientai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai). Pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo vardas, pavardė, kabineto numeris.

Registruojantis telefonu, pacientas registratūros darbuotojui nurodo atvykimo pas gydytoją priežastį, savo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo užsirašyti ar įsiminti Registratūros nurodytą priėmimo laiką, gydytojo vardą ir pavardę bei gydytojo kabineto numerį.

Registruojantis pas pirminio lygio gydytoją specialistą (gydytoją chirurgą, gydytoją ginekologą), siuntimas nereikalingas.

Daugiau informacijos teikiama tel. +370 41 501270, +370 640 24425